ورود و ثبت نام

سطوح اوتیسم

سطوح اوتیسم

افراداوتیستیک براساس میزان چالش ها و سختی هایی که تجربه می کنند، در سه سطح قرارمی گیرند.

هر سطح بیانگر این است که فرداوتیستیک به چه میزان حمایت و پشتیبانی برای زندگی مستقل نیاز دارد.

  • اختلال طیف اوتیسم سطح یک : نیازمند حمایت
  • چالش درشروع ارتباط و برقراری تعاملات اجتماعی
  • ضعف در سازمان دهی و برنامه ریزی که باعث وابستگی دائمی آنها به والدین و مراقبینشان می شود.

 

  • اختلال طیف اوتیسم سطح دو: نیازمند حمایت زیاد
  • تعاملات اجتماعی و علائق بسیار محدود
  • انجام رفتارهای کلیشه ای و تکراری که عملکردشان را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

  • اختلال طیف اوتیسم سطح سه: نیازمند حمایت بسیار زیاد

اوتیسم سطح سه، شدیدترین نوع اوتیسم است.

در این سطح فرداوتیستیک، علاوه بر چالش های دو سطح دیگر، با مشکلات زیر هم روبرو می باشد:

  • ضعف بسیار زیاد در مهارتهای اجتماعی کلامی و غیر کلامی
  • سختی و دشواری در تمرکز و تغییرموقعیت
نیاز به راهنمایی دارید? گفتگو با ما